PROFIEL

Onder leiding van Profeet Owuor is de bediening van Bekering & Heiligheid uitgegroeid tot een wereldwijde kerk. Toen de Profeet deze begon was dit een verrassing voor het lichaam van Christus, omdat het een heel nieuwe beweging bleek, in opdracht van God. Mattheus 11:10 – “Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.” In een tijd waarin de kerk van Christus veelal het postmodernisme omarmt, heeft deze bediening alle kenmerken van een Bijbelse ontmoeting tussen God en de mens.

God, de Almachtige, stuurde Zijn Dienaar erop uit met een confronterende boodschap, en een oproep aan de gehele mensheid om tot inkeer te komen, en heilig te leven in Christus Jezus. Door bekering te prediken, en zonden en afvalligheid te vermanen beoogt de Man van God de kerk voor te bereiden op de komst van de Messias. De opdracht om bij voortduring seksuele zonden, leugens, immoraliteit, valse profeten, valse apostelen, valse leraren en de aanbidding van geld te vermanen kwam voort uit talrijke bezoeken van God, waarin Hij Sprak via dromen, visioenen en rechtstreeks via Zijn Stem. Ook vandaag de dag bezoekt God Zijn Dienaar veelvuldig.

In een van Zijn bezoeken nam de Here God Zijn Profeet mee naar Zijn Troonzaal en liet Hem de Ark van het Nieuwe Verbond van de Heer zien, waar ter plekke Zijn Heerlijkheid als een Wolk op het Verzoendeksel verscheen. En God Sprak met Hem. TRANSFIGURATION.001 In een ander bezoek op 2 april 2004 introduceerde Hij Johannes de Doper en droeg Profeet Owuor op om de vier uiteinden van de aarde voor te bereiden op de verheerlijkte komst van de Messias. En nog eens liet God, de Almachtige, de Ark van het Nieuwe Verbond zien, waarbij aan de ene zijde van de Troon Mozes de man Gods en Elia de Grote Profeet zaten; en aan de andere zijde van de Troon zat Profeet Daniel.

Ook is het wonderbaarlijk hoe op een zonnige zomerdag, 5 juni 2005, de Man van God Kenia versteld deed staan door tijdens een dienst in het Bukhungu Stadion in Kakamega de hemel te bevelen zich te open en het te laten regenen. En het was schokkend hoe de hemel die dag de mens gehoorzaamde, want binnen een minuut opende zij en bracht een vreemde regen voort die alleen op het terrein van het stadion viel. Pas later realiseerde men zich dat deze gebeurtenis een perfecte herhaling was van 1 Koningen 18:16-45, waar de Profeet Elia het altaar van de Heer op de berg Karmel herstelde.

Op 21 november 2012 kondigde Profeet Owuor live op JesusIsLord Radio aan dat in de Opwekkingsbijeenkomst van 31 december 2012 in Kisumu de hemel zich zou openen en dat God, de Almachtige, Zelf in een Wolk van Zijn Heerlijkheid zou neerdalen, een verschijning die zich alleen in de Bijbelse tijden van Mozes had voorgedaan. En tot verbazing van allen die van over de hele wereld gekomen waren eerde die 31 december de God van de hemel inderdaad de woorden van Zijn Dienaar de Profeet, toen de hemel zich opende en de Wolk van Gods Heerlijkheid rechtstreeks in de Kisumu Opwekkingsbijeenkomst neerdaalde, op klaarlichte dag. En het werd zelfs op camera vastgelegd. Ook in 2016 heeft de Heer Zich weer machtig laten zien, en zoveel bevrijding en genezing geschonken. In augustus 2016 kwam het vuur van profeet Elia neer in de Bijeenkomst van de Heer in Nakuru, Kenia. Dit was een herhaling van 1 Koningen 18.

  GLORY2012+2016Te midden van deze grootse bezoeken is de Heer Zijn Dienstknecht voortdurend blijven informeren over de erbarmelijke staat van de kerk van Christus van nu. Het mag duidelijk zijn dat Profeet Owuor door God werd uitgezonden als een ernstige aanklacht tegen de compromissen die de kerk van vandaag sluit, ten laste van Zijn heiligheid. In de missies binnen en buiten Kenia bespreekt de Profeet dat het verval niet alleen tot de preekstoel is doorgedrongen, maar ook tot de levensstijl van de christenen. De boodschap van bekering en terugkeer naar heiligheid blijkt voor de christenen dan ook bijzonder bitter. Men vindt deze simpelweg niet aantrekkelijk.

Het is echter wonderlijk dat hoe vaker de bekering en heiligheid verkondigd wordt, hoe meer de hierin verborgen schat zichtbaar wordt. Een ongekende opwekking van Bijbelse omvang is inmiddels geboren; in de bijeenkomsten met de Profeet is door Jehovah een enorme helende zalving ontketend. Tot dusver zijn grote aantallen verlamden opgestaan en gaan lopen. Blinden zien weer. In de opwekkingsbijeenkomst van 1 januari 2014 werd bijvoorbeeld een bekende commandant voor het oog van de camera’s van KTN TV genezen. Na bijna een jaar van complete blindheid ziet hij nu weer. In deze historische eindtijd opwekking worden ook de doofstommen bezocht. Veel scholen brengen hun leerlingen in de bijeenkomsten, en van hen zijn hele groepen volledig genezen. In de bijeenkomsten is het plotselinge geluid zelfs te veel voor hun oren. Zij gaan nu naar gewone scholen.

Van alle genezingen vormen de Hiv-Aids patiënten het toppunt. Zij keren terug naar hun artsen, worden opnieuw onderzocht en blijken nu negatief te testen. Een grootse mijlpaal binnen de bediening van de Profeet van de Heer is dat artsen vanuit grote Keniaanse ziekenhuizen, en ook bestuursleden Hem zijn komen vertellen dat de genezingen die van de medische wetenschap overstijgen. Onder meer deze mijlpaal droeg eraan bij dat het lichaam van Christus het bittere evangelie van bekering en heiligheid nu lief heeft. Het is zelfs zo geliefd geworden dat tegenwoordig Voorgangers uit vele landen in vuur en vlam staan. Zij pleiten bij de Man van God om hun land te bezoeken met dit evangelie van terugkeer naar gerechtigheid en zuiverheid. Ondertussen worden continu melaatsen gereinigd, wonden gedicht, tumoren opgelost, verschrompelde armen en benen gestrekt, nieuwe ogen geschapen etc., wat neerkomt op een perfecte herhaling van de Bijbel.

Centraal staat dat God, de Almachtige, met Zijn Dienstknecht Spreekt over de verheerlijkte komst van de Messias en de opname van de kerk. Hij blijft van land naar land trekken om het lichaam van Christus hierop voor te bereiden. In een van Zijn bezoeken heeft God aan Zijn Profeet de Twee Glorieuze Gouden Trouwringen in de lucht laten zien, en het prachtige Gewaad dat de kerk momenteel zou moeten dragen.

CV Profeet Owuor Dr. David Owuor werd geboren in Goma, Kenia. In 1996 tijdens zijn doctoraat in Israël, Haifa, werd hij voor het eerst geroepen. De Here God stelde hem de vraag: Kun jij je Mozes nog herinneren? Toch zette dr. Owuor zijn carrière voort als medisch-wetenschappelijk onderzoeker. Onder meer keek hij naar de invloed van chemotherapie op de stofwisseling en naar de signaalgeleiding binnen tumoren. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten, Chicago, en verrichte post-doctoraal onderzoek aan de Universiteit van Illinois, gevolgd door chirurgisch oncologisch onderzoek voor het Kanker Instituut in New Jersey. Tevens doceerde hij daar aan de Universiteit. Daarna werd dr. Owuor aangesteld als onderzoeksspecialist in de Ruimtevaart Geneeskunde, waar hij oorzaken van vermoeidheid en prestatiestoornissen bij piloten detecteerde. Tenslotte was hij korte tijd professor Geneeskunde aan de Universiteit van Oklahoma. Hij keerde terug naar Israël, om daarna in Duitsland onderzoek te verrichten. De Here God bleef echter tot dr. Owuor spreken, waaraan hij in 2004 definitief gehoor gaf en naar Kenia terugkeerde om zijn bediening te starten.