Bekering & Heiligheid

Welkom bij deze Eindtijdbediening

Onder leiding van Profeet Owuor is de bediening van Bekering & Heiligheid uitgegroeid tot een wereldwijde kerk. Toen de Profeet deze begon was dit een verrassing voor het lichaam van Christus, omdat het een heel nieuwe beweging bleek, in opdracht van God. Mattheus 11:10 – “Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.” In een tijd waarin de kerk van Christus veelal het postmodernisme omarmt, heeft deze bediening alle kenmerken van een Bijbelse ontmoeting tussen God en de mens.

 

 • Heilige Geest Regen

  Heilige Geest Regen

  De wonderen en tekenen van de Bijbel vinden plaats in 2017!

  Dit artikel verscheen in het Keniaanse nieuws, nadat op 28 augustus 2016 in de Opwekkingsbijeenkomst van de de Profeet van de Heer de Heilige Geest regen neerkwam. Dit was midden op een compleet zonnige heldere zomerdag, en de miljoenen aanwezigen zagen de donkere wolk van de Heer boven het Altaar verschijnen. De Profeet van de Heer profeteerde deze bijzondere regen vooraf.En zeer vele mensen werden genezen..

 • Wereldwijde Conferenties

  Wereldwijde Conferenties

  De Heer stuurt Zijn Dienaar naar de uiteinden der aarde. Overal ter wereld komen voorgangers en gelovigen om naar de confronterende Bijbelse waarheid en diepe openbaringen van de Heer te luisteren.

  De Profeet van de Heer preekt op deze foto in Italie, april 2017. Vele voorgangers kwamen luisteren, en gaven hun levens opnieuw aan de Heer. De boodschap is die van de Heere Jezus - Bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij. En "Wees heilig, want Ik ben heilig" - 1 Petrus 1:16. "Zonder heiligheid zal niemand de Heere zien" - Hebreeën 12:14

 • Transfiguratie

  Transfiguratie

  Voor zij die het aanschouwden was het een een grote schok: de Profeet van de Heer werd op 18 juni 2017 in Finland getransfigureerd. Wij weten, dit gebeurde alleen in de Bijbel, op de Berg der Verheerlijking.

 • Annelie van doofheid Genezen

  Annelie van doofheid Genezen

  Annelie was volledig doof aan beide oren. De Heer genas haar voor het oog van alle aanwezigen, tijdens de genezingsdienst van 18 juni 2017, in Helsinki, Finland.

  En uit heel Europa kwamen voorgangers en gelovigen naar de Conferentie en Genezingsdienst. De boodschap was helder: de kerk in Europa gaat ten onder aan het modernisme. De Heer is heilig, en niet modern! De Heere Jezus heeft Zijn Profeet gevraagd: "Waar is de kerk voor wie Ik aan het Kruis gemarteld ben?

 • Genezing

  Genezing

  Overal ter wereld vinden er Genezingsdiensten plaats, en er worden ontelbare mensen genezen. De Heer toont veel van de genezingen vooraf aan Zijn Dienaar.

  Na dertig jaar problemen met de knieeen werd deze vrouw in de genezingsdienst door de Heilige Geest aangeraakt en genezen. De late heerlijkheid van de Heer is in het Huis, om ons gereed te maken voor de komst van de Messias. Haggai 2:10

 • Heilige Geest Regen
 • Wereldwijde Conferenties
 • Transfiguratie
 • Annelie van doofheid Genezen
 • Genezing

Rosa's Wederopstanding

Op 22 juni 2017 werd Mama Rosa uit de dood tot leven gewekt - na 3 woorden van de Profeet van de Heer. Volg dit op Youtube

 • Rosa was dood

  Rosa was dood

 • "Het is Goed"

 • Rosa's herstel

  Rosa's herstel

 • Rosa was dood

  Rosa was dood

  In de nacht van 21 juni 2017 stierf mama Rosa in het bijzijn van haar man Samson.

  • Ze zei tegen haar dochter: "Ik ga, zorg goed voor het gezin"
  • Rosa streed, maar slaakte uiteindelijk haar laatste zucht
  • Samson had de voorganger van de kerk vlak voor Rosa's sterven gebeld
  • En die voorganger besloot de Profeet van de Heer een gebedsverzoek te sturen
  • En er kwam een antwoord terug...-
 • "Het is Goed"

  Toen mama Rosa ongeveer een uur dood was, kwam dit sms-bericht van de Man van God:

  • "Het is goed"
  • Echtgenoot Samson nam dit bericht ter harte
  • Met zijn kinderen begonnen zij de Heer te danken en te prijzen
  • Na anderhalf uur hoestte en nieste mama Rosa plotseling!
  • Rosa leeft nog steeds - de Nationale televisie bracht dit nieuws
 • Rosa's herstel

  Rosa's herstel

  'Uit de wrede klauwen van de dood gegrist'-Haar shouders zijn 24 dagen naar haar wederopstanding nog onderhevig aan de zogenoemde lijkstijfheid.' En ook haar handen, zoals u kunt zien op deze foto van half juli

  • Er braken grote dankdiensten en straatvieringen vanwege dit verbijsterende wonder
  • Heel Kenia liep uit om mama Rosa met eigen ogen te zien
  • In de tussentijd was Rosa zelf nog heel ver weg
  • Het lichaam was al aan de ontbinding begonnen in die 2,5 uur dat zij dood was
  • De doodsgeur die zij de eerste drie dagen afgaf was ondraaglijk

De Messias Komt!

Alle in de Bijbel voorspelde tekenen en wonderen van de laatste dagen voor de komst van de Messias zijn er nu. Bent u gereed als de Heer vandaag komt? Openbaring 16:15