Bekering & Heiligheid

Welkom bij deze Eindtijdbediening

Onder leiding van Profeet Owuor is de bediening van Bekering & Heiligheid uitgegroeid tot een wereldwijde kerk. Toen de Profeet deze begon was dit een verrassing voor het lichaam van Christus, omdat het een heel nieuwe beweging bleek, in opdracht van God. Mattheus 11:10 – “Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.” In een tijd waarin de kerk van Christus veelal het postmodernisme omarmt, heeft deze bediening alle kenmerken van een Bijbelse ontmoeting tussen God en de mens.

 

 • Sterrenbotsing

  Sterrenbotsing

  Geprofeteerd sinds 2005, vervuld op 17 augustus 2017. De twee neutronensterren die op elkaar botsen is een wetenschappelijk wonder. Wereldwijd verscheen deze ontdekking in het nieuws. Lukas 21:25-26; Joel 2:30-31. Bekijkt u https://www.youtube.com/watch?v=6LyG1JCyHCw&t=20s de schokkende documentaire

 • De twee Getuigen

  De twee Getuigen

  De Heer toont op schrikbare wijze dat Zijn twee Getuigen uit Openbaring 11 reeds op aarde zijn. De verrichtingen van de aloude Profeten Elia en Mozes worden momenteel herhaald in de bediening van de Profeet van de HEER dr. Owuor.

  Sinds 2017 zien wij hoe de Heer aan het lichaam van Christus bevestigt dat de Profeet van De HEER de twee persoonlijkheden Elia en Mozes in zich draagt. Keer op keer leggen mensen de twee op beeld vast, en op 1 april jl. zagen we hen zelfs op vreeswekkende wijze uit de hemel neerkomen! Hier zijn ook videobeelden van.

 • Orkaan Irma

  Orkaan Irma

  De orkaan Irma die ook het deels Nederlandse eiland Sint Maarten heeft verwoest is een manifestatie van de toorn van God. Met orkaan Irma ontnam de Heer het eiland in één klap haar paradijselijke status.

  Op 25 juli 2017 profeteerde de grootse profeet van de Heer deze schokkende ramp tot in detail. De Heer waarschuwde specifiek de VS en de Cariben, en riep hen op tot bekering van seksuele zonden, materialisme, valse leringen en valse dienaren. Bekijkt u de profetieen en Godspraak bij 'Profetieen en Visioenen'.

 • Gods heerlijkheid

  Gods heerlijkheid

  De Heer laat Zich bij herhaling zien in de Conferenties en Genezingsdiensten waar de grootse Profeet van De HEER voorgaat. Hier zien wij duidelijk de wolk van Mozes (Exodus 19:9)

  Op 1 april 2018 liet De HEER zich ontelbare keren zien, en Hij stond het toe dat de aanwezigen Hem in Zijn wolk der heerlijkheid op foto vast legde. Ook kwam Hij die dag neer in Zijn vuurkolom, en liet Hij letterlijk de zon dansen, op video vastgelegd. De Messias komt spoedig, daarom deze in de Bijbel beloofde tekenen en wonderen. De HEER probeert ons op alle manier te bevestigen dat Zijn beloofde Dienaar nu onder ons wandelt en dat Hij via Zijn Dienaar het beloofde herstel brengt.

 • Open Hemel

  Open Hemel

  Op 28 oktober 2018 gebood profeet Elia de Hemel te openen

  De Heer op Zijn troon in de Hemel luisterde, en gehoorzaamde! Binnen zeer korte tijd kwam de regen naar beneden. In Lima, Peru - de één na grootste woestijnstad ter wereld: een regen verwachting van 0%. Deze mega historische gebeurtenis werd door de profeet van de Heer vijftien keer geprofeteerd. De Heer openbaart Zijn gevreesde profeet Elia aan alle volken der aarde!

 • Sterrenbotsing
 • De twee Getuigen
 • Orkaan Irma
 • Gods heerlijkheid
 • Open Hemel

Rosa's Wederopstanding

Op 22 juni 2017 werd Mama Rosa uit de dood tot leven gewekt - na 3 woorden van de Profeet van de Heer. 

 • Rosa was dood

  Rosa was dood

 • "Het is Goed"

 • Rosa's herstel

  Rosa's herstel

 • Rosa was dood

  Rosa was dood

  In de nacht van 21 juni 2017 stierf Rosa in het bijzijn van haar man Samson.

  • Ze zei tegen haar dochter: "Ik ga, zorg goed voor het gezin"
  • Rosa streed, maar slaakte uiteindelijk haar laatste zucht
  • Samson had de voorganger van de kerk vlak voor Rosa's sterven gebeld
  • Die voorganger stuurde de Profeet van de Heer een gebedsverzoek
  • En er kwam een antwoord terug...-
 • "Het is Goed"

  Toen Rosa ongeveer een uur dood was, kwam deze sms van de Man van God:

  • "HET IS GOED"
  • Echtgenoot Samson nam dit bericht ter harte
  • Met zijn kinderen begon hij de Heer te danken en te prijzen
  • Na anderhalf uur hoestte en nieste mama Rosa plotseling!
  • Rosa leeft nog steeds - de Nationale televisie bracht dit nieuws
 • Rosa's herstel

  Rosa's herstel

  'Uit de wrede klauwen van de dood gegrist'-Haar shouders zijn 24 dagen naar haar wederopstanding nog onderhevig aan de zogenoemde lijkstijfheid.' En ook haar handen, zoals u kunt zien op deze foto van half juli

  • Er braken grote dankdiensten en straatvieringen vanwege dit verbijsterende wonder
  • Heel Kenia liep uit om mama Rosa met eigen ogen te zien
  • In de tussentijd was Rosa zelf nog heel ver weg
  • Het lichaam was al aan de ontbinding begonnen in die 2,5 uur dat zij dood was
  • De doodsgeur die zij de eerste drie dagen afgaf was ondraaglijk

De Messias Komt!

Alle in de Bijbel voorspelde tekenen en wonderen van de laatste dagen voor de komst van de Messias zijn er nu. Bent u gereed als de Heer vandaag komt? Openb. 16:15